Gevolgen Participatiewet

De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). 

Gevolgen voor bijstandsgerechtigden

Sinds 1 januari  2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. En moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen. Lees meer over bijstand.

Gevolgen voor Wajongers

Sinds 1 januari  2015 hebben alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht op Wajong. 

Gevolgen voor Wsw’ers

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij komen mogelijk voor bijstand in aanmerking. Of zij ontvangen al een andere uitkering. Dit kan ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn.

Wsw’ers die op 31 december 2014 al in vaste dienst waren, houden hun baan en hun salaris. Wsw’ers met een tijdelijk contract op 31 december 2014, houden dezelfde rechten en plichten. Hun contract loopt af. Of de gemeente biedt hun een volgend contract aan volgens de regels die gelden vanaf 1 januari 2015.