Voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en definitieve budgetten 2023 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en de definitieve bijstandsbudgetten 2023 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Voorlopige macrobudget 2024

Het voorlopige macrobudget 2024 bedraagt € 6.958,5 miljoen. Het voorlopige budget 2024 voor algemene bijstandsuitkeringen en IOAW- en IOAZ-uitkeringen is circa € 208,7 mln. hoger dan het definitieve budget dat voor 2023 voor deze regelingen is verstrekt. Het voorlopige LKS-budget voor 2024 is in verband met de ingroei van de LKS-doelgroep € 91,7 mln. hoger dan het definitieve LKS-budget voor 2023. Per saldo is het voorlopig macrobudget 2024 € 300,4 mln. hoger dan het definitieve macrobudget voor 2023.

Definitieve macrobudget 2023

Het definitieve macrobudget 2023 bedraagt € 6.656,8 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 643,2 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2023 (dat was ingeschat op € 6.013,7 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat het Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2023 is verhoogd met 10,15%. Het definitieve macrobudget 2023 is € 635,2 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2022 (dat was € 6.021,6 miljoen).

Nadere toelichtingen op het voorlopige macrobudget 2024 en het definitieve macrobudget 2023 zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Budgettool

De interactieve online budgettool voor de bijstandsbudgetten is beschikbaar. De tool geeft cijfermatig inzicht in de totstandkoming van de budgetten op gemeenteniveau. Binnen deze tool is er voor elke afzonderlijke gemeente ook een korte rapportage met toelichting op de belangrijkste cijfers beschikbaar.
Ga naar de budgettool.