Kan ik met mijn arbeidsbeperking hulp krijgen om (weer) aan het werk te gaan?

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak hulp krijgen om (weer) aan het werk te gaan. Er zijn verschillende (financiële) regelingen waar u gebruik van kunt maken. Ook kan uw gemeente of het UWV hulp bieden.

U kunt in aanmerking komen voor de volgende regelingen:

 • Re-integratietraject
  Een re-integratietraject helpt mensen met een beperking bij het zoeken van een baan. Wajongers vragen dit aan bij UWV. Wie onder de Participatiewet valt vraagt het re-integratietraject aan bij de gemeente.
 • Proefplaatsing
  Een proefplaatsing bij een werkgever van maximaal 2 maanden. U behoudt hierbij uw uitkering. De proefplaatsing kan maximaal met 4 maanden verlengd worden.
 • Jobcoach
  Een jobcoach helpt u met inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
  U kunt hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt uw uitkering door in de beginperiode van het bedrijf.
 • Aanvulling op inkomen met WIA of Wajong
  U kunt bij UWV een aanvulling op uw inkomen krijgen uit de WIA of Wet Wajong. U houdt een deel van het salaris uit werk. Hierdoor heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt. Bij een inkomen onder het sociaal minimum, kunt u bij de gemeente inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet (bijstand) aanvragen.

Hulp van gemeente voor mensen uit de Participatiewet

Als u onder de Participatiewet valt, kunt u van uw gemeente extra hulp krijgen bij het vinden van een baan. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Gemeenten bepalen zelf wat voor hulp zij aanbieden. Hoe de gemeente mensen met een arbeidsbeperking begeleidt naar een baan, ligt vast in de wet en in een gemeentelijke verordening.

De gemeente kan zorgen voor:

 • Aanpassing van uw werkplek. Uw werkgever kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.
 • Een jobcoach die u helpt met inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 
 • Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente als u minder dan het minimumloon (per uur) kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, met als maximum 70% van het minimumloon.. Ook kan gedurende maximaal  de eerste zes maanden van een dienstbetrekking een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon worden ingezet. Dit met als doel om mensen snel te kunnen plaatsen.
 • Beschut werk. Dat wil zeggen dat u intensieve begeleiding en intensieve aanpassingen van uw werkplek nodig heeft. U kunt zelf een indicatie beschut werk bij UWV aanvragen. Maar ook de gemeente kan dat voor u aanvragen. Als u een positieve indicatie beschut werk heeft moet de gemeente zorgen dat u een geschikte werkplek krijgt.
 • Dagbesteding (vanuit de WMO) en vrijwilligerswerk.

UWV ondersteunt Wajongers

UWV kan Wajongers ondersteunen bij het vinden of houden van werk. Bijvoorbeeld met

 • Het versterken van je werknemersvaardigheden en het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt door o.a. een beroepskeuzetest, training of persoonlijke begeleiding.
 • Begeleiding en aanpassingen op een werkplek. Een jobcoach begeleidt bijvoorbeeld op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn.
 • Proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever hoeft dan geen salaris te betalen;

Financieel CV vergroot kans op baan

Uw werkgever kan mogelijk gebruikmaken van financiële voordelen als hij u in dienst neemt. Met de hulp van een tool kunt u een overzicht maken van die voordelen. Dit overzicht is uw financieel CV. Dat kunt u bijvoorbeeld meesturen met uw sollicitatie. Zo weet de werkgever waar hij recht op heeft als hij u een baan geeft.

Om het financieel CV te maken vult u de tool financieel CV in.