Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000


Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).