Heeft mijn kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig?

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig als ze naar het buitenland reizen. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Maar ook als zij zorg nodig hebben.

Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat

Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan uw kind met een identiteitskaart reizen. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Eigen identiteitsbewijs voor de zorg

Iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Toestemming ouder(s)* bij aanvragen paspoort of identiteitskaart

Leeftijd Toestemming van (beide) ouder(s)*
Kinderen tot 12 jaar voor ID-kaart en paspoort
Kinderen tot 18 jaar voor paspoort

* Afhankelijk van welke ouder het ouderlijk gezag heeft. 

Zelf meegaan of schriftelijke toestemming

U kunt zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval uw identiteitsbewijs mee. U kunt ook schriftelijk toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsverklaring te ondertekenen. En een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Informeer bij uw gemeente naar de toestemmingsverklaring, zodat u alle benodigde documenten naar de aanvraag meeneemt. 

Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo'n geval moet de gezaghebber meegaan bij de aanvraag of schriftelijke toestemming geven.

1 van de ouders geeft geen toestemming

Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kunt u (als andere ouder) vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming vraagt u aan bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt. Heeft de andere ouder geen gezag, dan is diens toestemming niet nodig.

Intrekken toestemming

Het kan voorkomen dat u uw toestemming voor het reisdocument van uw kind wilt intrekken. Bijvoorbeeld bij (het vermoeden van) kindontvoering. U kunt uw toestemming intrekken zolang het reisdocument in gebruik is. Neem voor meer informatie en advies contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering.