Heeft mijn kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig?

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig als ze naar het buitenland reizen. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Maar ook als zij zorg nodig hebben.

Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat

Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan uw kind met een identiteitskaart reizen. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Eigen identiteitsbewijs voor de zorg

Iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Toestemming ouder(s)* bij aanvragen paspoort of identiteitskaart

Leeftijd Toestemming van (beide) ouder(s)*
Kinderen tot 12 jaar voor ID-kaart en paspoort
Kinderen tot 18 jaar voor paspoort

* Afhankelijk van welke ouder het ouderlijk gezag heeft. 

Zelf meegaan of schriftelijke toestemming

U kunt zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval uw identiteitsbewijs mee. U kunt ook schriftelijk toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsverklaring te ondertekenen. En een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Informeer bij uw gemeente naar de toestemmingsverklaring, zodat u alle benodigde documenten naar de aanvraag meeneemt. 

Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo'n geval moet de gezaghebber meegaan bij de aanvraag of schriftelijke toestemming geven.

1 van de ouders geeft geen toestemming

Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kunt u (als andere ouder) vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming vraagt u aan bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt. Heeft de andere ouder geen gezag, dan is diens toestemming niet nodig.

Goed gelijkende pasfoto voor kinderen

Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument, dan kan het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee houden er rekening mee dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen. Zij gaan hier zorgvuldig mee om.

Buitenlandse grensautoriteiten hanteren misschien andere regels. Mogelijk voeren zij extra controles uit om de identiteit van uw kind vast te stellen. Het kan helpen als u op oudere foto’s de verandering van uw kind kunt laten zien. Als uw kind niet meer lijkt op de foto in het reisdocument, vraag dan een nieuw document aan.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in het reisdocument? Neem dan contact op met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook navraag doen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Intrekken toestemming

Het kan voorkomen dat u uw toestemming voor het reisdocument van uw kind wilt intrekken. Bijvoorbeeld bij (het vermoeden van) kindontvoering. U kunt uw toestemming intrekken zolang het reisdocument in gebruik is. Neem voor meer informatie en advies contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering.