Hoe neemt de gemeente vingerafdrukken af voor mijn paspoort of identiteitskaart?

Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart laat u bij de gemeente vingerafdrukken maken. Dit gebeurt met een elektronische vingerafdruklezer. De vingerafdrukken worden opgeslagen op de chip van uw paspoort of identiteitskaart.

Vingerafdrukken van 2 vingers

Bij de aanvraag moet u van 2 vingers een afdruk laten maken. Dat zijn meestal uw wijsvingers. De elektronische vingerafdruklezer heeft een glasplaat waarop u uw vinger legt. Een medewerker van de gemeente geeft u daarvoor aanwijzingen.

Soms lukt het niet om een afdruk te maken van uw wijsvingers. Bijvoorbeeld vanwege een beschadiging. Dan moet u van andere vingers een opname laten maken. Dat kan van alle vingers behalve de pink.

Aantal opnamen van een vinger

Bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart worden er minimaal 2 en maximaal 3 opnamen van een vinger gemaakt. De 2e opgenomen vingerafdruk controleert of de 1e vingerafdruk van voldoende kwaliteit is. Als deze controle niet lukt, volgt een 3e opname. Wanneer deze poging ook niet lukt, worden afdrukken van een andere vinger genomen. Voor elke opname legt u uw vinger opnieuw op de vingerafdruklezer.

Vingerafdrukken bij tijdelijke of blijvende beperking

Het kan voorkomen dat door een medische beperking het moeilijk of niet mogelijk is om een vingerafdruk af te nemen. Het kan gaan om een tijdelijke of een blijvende beperking. Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken dat 1 jaar geldig is.

Van een blijvende beperking is sprake als vaststaat dat de beperking voor altijd blijft bestaan. Een voorbeeld is het ontbreken van vingers. Met een blijvende beperking kunt u een paspoort of identiteitskaart zonder vingerafdrukken krijgen. Dit is 5 of 10 jaar geldig. De geldigheidsduur van het paspoort of de identiteitskaart is afhankelijk van uw leeftijd. De medewerker die de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.

Vingerafdrukken opnemen op een andere plaats

Bent u niet in staat om naar een gemeente te gaan en wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan kunt u toch uw vingerafdrukken laten opnemen. De instanties die paspoorten en identiteitskaarten uitgeven, kunnen in individuele gevallen met mobiele apparatuur vingerafdrukken op uw verblijfplaats opnemen.

Vingerafdrukken in chip paspoort en identiteitskaart

Totdat u uw paspoort of identiteitskaart in ontvangst neemt, blijven uw vingerafdrukken bewaard in de reisdocumentenadministratie. Na de uitreiking verdwijnen deze uit de administratie. Zij staan dan alleen nog in de chip in uw paspoort of identiteitskaart dat u zelf in uw bezit heeft.