Waarom bevat mijn paspoort vingerafdrukken?

Door een Europees voorschrift is de opname van vingerafdrukken in het paspoort verplicht. Vingerafdrukken komen sinds augustus 2006 in het paspoort te staan als de aanvrager van een paspoort 12 jaar of ouder is. Nederlandse identiteitskaarten bevatten geen vingerafdrukken.

Opname van vingerafdrukken

De opname van vingerafdrukken gebeurt met een elektronische vingerafdruklezer. Dit apparaat heeft een glasplaat waarop u uw vinger legt. Een medewerker van de gemeente geeft u daarvoor aanwijzingen.

Van welke vingers een afdruk?

Bij de aanvraag moet u  van 2 vingers een afdruk laten maken. Dat zijn meestal uw wijsvingers. Soms lukt dit niet. Bijvoorbeeld vanwege een beschadiging. Dan moet u van andere vingers een opname laten maken. Dat kan van alle vingers behalve de pink. Uiteindelijk worden de afdrukken op de chip van uw paspoort opgeslagen.

Aantal opnamen van een vinger

Bij het aanvragen van een paspoort worden er minimaal 2 en maximaal 3 opnamen van een vinger gemaakt. De 2e opgenomen vingerafdruk controleert of de 1e vingerafdruk van voldoende kwaliteit is. Als deze controle niet lukt, volgt een 3e opname. Wanneer deze poging ook niet lukt, worden afdrukken van een andere vinger genomen. Voor elke opname legt u uw vinger opnieuw op de vingerafdruklezer.

Vingerafdrukken bij tijdelijke of permanente beperking

Het kan voorkomen dat door een medische beperking het moeilijk of niet mogelijk is om een vingerafdruk af te nemen. Het kan gaan om een tijdelijke of een blijvende beperking. Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken dat 1 jaar geldig is.

Van een blijvende beperking is sprake als vaststaat dat de beperking voor altijd blijft bestaan. Een voorbeeld is het ontbreken van vingers. Met een blijvende beperking kunt u een paspoort zonder vingerafdrukken krijgen. Dit is 5 of 10 jaar geldig. De geldigheidsduur van het paspoort is afhankelijk van uw leeftijd. De medewerker die de aanvraag van uw paspoort behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.

Vingerafdrukken opnemen op een andere plaats

Bent u niet in staat om naar een gemeente te gaan en wilt u een paspoort aanvragen? Dan kunt u toch uw vingerafdrukken laten opnemen. De instanties die paspoorten uitgeven, kunnen in individuele gevallen met mobiele apparatuur vingerafdrukken op uw verblijfplaats opnemen.

Opslag vingerafdrukken

Totdat u uw paspoort in ontvangst neemt, blijven  uw vingerafdrukken bewaard in de reisdocumentenadministratie. Na de uitreiking verdwijnen deze uit de administratie. Zij staan dan alleen nog in de chip in uw paspoort dat u zelf beheert.

Uitlezen vingerafdrukken

Uitlezen van de vingerafdruk op de chip in uw paspoort  kan bij:

  • alle Nederlandse gemeenten;
  • Nederlandse ambassades en consulaten;
  • de uitgevende instanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk die paspoorten uitgeven.

Voor het uitlezen van de vingerafdruk plaatst u uw vinger op de vingerafdruklezer. Het apparaat vergelijkt dan uw vingerafdruk  met de vingerafdruk die in de chip is opgeslagen.