Waarom bevat mijn paspoort vingerafdrukken?

Opname van vingerafdrukken in het paspoort zorgt voor een betere beveiliging van het paspoort. Vingerafdrukken zijn verplicht als de aanvrager van een paspoort 12 jaar of ouder is. Noodpaspoorten en identiteitskaarten bevatten geen vingerafdrukken.

Opname van vingerafdrukken

De opname van vingerafdrukken gebeurt met een elektronische vingerafdruklezer. Dit apparaat heeft een glasplaat waarop u uw vinger legt. Een ambtenaar helpt u hierbij.

Van welke vingers een afdruk?

Bij de aanvraag wordt van 2 vingers de afdruk opgenomen. Dat zijn meestal uw wijsvingers. Kan van een vinger geen opname worden gemaakt (bijvoorbeeld door een beschadiging)? Dan worden van andere vingers opnamen gemaakt. Behalve van uw pinken. Uiteindelijk worden de afdrukken in de chip van uw paspoort opgeslagen.

Aantal opnamen van een vinger

Bij het aanvragen van een paspoort worden er minimaal 2 en maximaal 3 opnamen van een vinger gemaakt. De 2e opgenomen vingerafdruk controleert de 1e. Als deze controle niet lukt, volgt een 3e opname. Wanneer deze poging ook niet lukt, worden afdrukken van een andere vinger opgenomen. Voor elke opname legt u uw vinger opnieuw op de vingerafdruklezer.

Vingerafdrukken bij tijdelijke of permanente beperking

In sommige gevallen is het opnemen van vingerafdrukken moeilijk of onmogelijk door een medische beperking. Het kan gaan om een permanente of een tijdelijke beperking. Van een permanente beperking is sprake, als vaststaat dat de beperking tijdens de normale geldigheidsduur van het paspoort blijft bestaan.

Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken dat 1 jaar geldig is.

Met een permanente beperking kunt u een paspoort zonder vingerafdrukken krijgen met een geldigheid van 5 of 10 jaar. De geldigheidsduur is afhankelijk van uw leeftijd. De ambtenaar die de aanvraag van uw paspoort behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.

Vingerafdrukken buiten gemeentehuis opnemen

Bent u niet in staat om naar het gemeentehuis te gaan en wilt u een paspoort aanvragen? Dan kunt u toch uw vingerafdrukken op laten nemen. De instanties die paspoorten uitgeven, kunnen met speciale apparatuur in individuele gevallen vingerafdrukken buiten het gemeentehuis opnemen.

Opslag vingerafdrukken

Totdat uw paspoort is uitgereikt, worden uw vingerafdrukken bewaard in de reisdocumentenadministratie. Na de uitreiking worden uw vingerafdrukken uit de administratie verwijderd. Deze staan dan alleen nog in de chip in uw paspoort.