Wanneer wordt mijn paspoort ongeldig?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw paspoort of identiteitskaart ongeldig wordt. Bijvoorbeeld als u uw paspoort beschadigt. Of als u uw naam of uw geslacht verandert. In dat laatste geval krijgt u hierover bericht van uw gemeente. Ook kan de gemeente u een paspoort weigeren.

Paspoort weigeren of ongeldig verklaren

Dit is mogelijk wanneer u bijvoorbeeld:

  • uw paspoort of identiteitskaart opzettelijk beschadigt;
  • fraude pleegt met uw paspoort of identiteitskaart. Bijvoorbeeld bij verkoop of verhuur;
  • naar het buitenland wilt reizen om in Nederland een straf te ontlopen;
  • door een faillissement niet naar het buitenland mag reizen;
  • een schuld bij de overheid hebt, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, DUO of de Sociale Dienst van een gemeente. Hierbij moet er een vermoeden zijn dat u naar het buitenland wilt vluchten. Of dat u al in het buitenland woont.

In deze gevallen komen uw gegevens in het Register paspoortsignaleringen. Hierin staan de gegevens van de personen van wie het paspoort moet worden geweigerd. Of ongeldig moet worden verklaard.

Identiteitskaart

De Nederlandse identiteitskaart wordt geweigerd of ingenomen als u een uitreisverbod uit het Schengengebied heeft. In dat geval kunt u een vervangende Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Daarmee kunt u zich legitimeren binnen het Schengengebied.