Welke gegevens staan er op mijn paspoort of identiteitskaart?

In uw paspoort of identiteitskaart (id-kaart) staan persoonsgegevens. Zoals uw achternaam, voornamen en geboortedatum. Uw paspoort of identiteitskaart heeft ook een chip, hierin staan ook 2 van uw vingerafdrukken.

Gegevens op uw paspoort of identiteitskaart

De volgende gegevens staan op uw paspoort of identiteitskaart:

 • pasfoto;
 • achternaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • lengte;
 • handtekening;
 • burgerservicenummer (BSN) (op de ID-kaart ook als QR-code);
 • nationaliteit;
 • 2 vingerafdrukken.

Gegevens op paspoort of identiteitskaart aanpassen

Zijn uw persoonsgegevens veranderd, bijvoorbeeld na een naamswijziging? Dan is uw document niet meer geldig. U moet dan een nieuw document aanvragen.

Vingerafdrukken

Door een Europees voorschrift is de opname van vingerafdrukken in het paspoort en de identiteitskaart verplicht. Vingerafdrukken komen in het paspoort en de identiteitskaart te staan als de aanvrager 12 jaar of ouder is. 

Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart neemt de gemeente 2 vingerafdrukken van u af. Deze vingerafdrukken zijn niet zichtbaar op uw paspoort of identiteitskaart, maar staan op de chip in uw paspoort of identiteitskaart.

Chip in uw paspoort of id-kaart

De meeste  gegevens die op de houderpagina van uw paspoort of id-kaart zichtbaar zijn, staan ook op de chip van uw paspoort of ID-kaart. Behalve uw handtekening, lengte en geboorteplaats. Deze gegevens staan niet in de chip, maar zijn wel zichtbaar in uw paspoort en op uw ID-kaart.

Burgerservicenummer (BSN)

Heeft u geen burgerservicenummer (BSN)? Dan staat dit ook niet in uw paspoort of uw ID-kaart. U heeft alleen een BSN als u in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Misschien staat u hier niet in, omdat u in het buitenland woont. In dat geval heeft u niet altijd een BSN.

Naam partner in reisdocument

U kunt de naam van uw partner laten bijschrijven in uw paspoort. Dit kan alleen als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Dit is ook mogelijk als uw partner is overleden of als u bent gescheiden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken als uitgevende instantie

Op de houderpagina van alle paspoorten en identiteitskaarten die in het buitenland zijn aangevraagd staat 'minister van Buitenlandse Zaken'. Aan de locatiecode in de chip van uw paspoort ziet u waar uw paspoort is verstrekt.