Welke gegevens staan er op mijn paspoort of identiteitskaart?

In uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) staan persoonsgegevens. Zoals uw achternaam, voornamen en geboortedatum. Uw paspoort of identiteitskaart heeft ook een chip. Hierin staan ook 2 van uw vingerafdrukken.

Gegevens op uw paspoort of identiteitskaart

De volgende gegevens staan op uw paspoort of identiteitskaart:

 • pasfoto;
 • achternaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • lengte;
 • handtekening;
 • burgerservicenummer (BSN) (op de ID-kaart kan dit ook als QR-code staan);
 • documentnummer;
 • nationaliteit;
 • 2 vingerafdrukken (zijn niet zichtbaar).

Gegevens op paspoort of identiteitskaart aanpassen

Zijn uw persoonsgegevens veranderd, bijvoorbeeld na een naamswijziging? Dan is uw paspoort of ID-kaart niet meer geldig. U moet dan een nieuwe aanvragen.

Vingerafdrukken vanaf 12 jaar verplicht

Om fraude te voorkomen, is de opname van vingerafdrukken in uw paspoort en ID-kaart verplicht. Vingerafdrukken komen in het paspoort en de ID-kaart te staan als de aanvrager 12 jaar of ouder is. 

Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart neemt de gemeente 2 vingerafdrukken van u af. Deze vingerafdrukken zijn niet zichtbaar op uw paspoort of ID-kaart. De vingerafdrukken staan namelijk op de chip.

Chip in uw paspoort of ID-kaart

De meeste gegevens die op de houderpagina van uw paspoort of ID-kaart zichtbaar zijn (de kant waar u uw pasfoto ziet), staan ook op de chip van uw paspoort of ID-kaart. Behalve uw handtekening, lengte en geboorteplaats. Deze gegevens staan niet in de chip, maar zijn wel zichtbaar in uw paspoort en op uw ID-kaart.

Burgerservicenummer (BSN)

Heeft u geen burgerservicenummer (BSN)? Dan staat dit ook niet in uw paspoort of ID-kaart. U heeft alleen een BSN als u in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Misschien staat u hier niet in, omdat u in het buitenland woont. In dat geval heeft u niet altijd een BSN.

Achternaam partner in paspoort of ID-kaart

U kunt de achternaam van uw partner laten bijschrijven in uw paspoort of ID-kaart. Dit kan alleen als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Dit is ook mogelijk als uw partner is overleden of als u bent gescheiden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken als uitgevende instantie

Heeft u een paspoort of ID-kaart in het buitenland aangevraagd? Dan staat op de houderpagina van uw paspoort of ID-kaart ‘minister van Buitenlandse Zaken’. Aan de locatiecode in de chip van uw paspoort ziet u waar uw paspoort is verstrekt.