Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleidng van het verslag wetsvoorstel schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs


Minister Slob stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).