Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso

Het onderzoek ‘Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso’ is uitgevoerd in het kader van het Evaluatieprogramma passend onderwijs. De onderzoekers gaan na of de invoering van passend onderwijs in 2014/15 voor deze jongeren gevolgen heeft voor hun overstap naar het mbo. Dat doen ze door te kijken naar de doorstroom van deze jongeren naar het mbo, zowel landelijk als in regio's. Daarnaast gaat het rapport in op de loopbanen van deze jongeren in het mbo, op welk niveau ze instromen, en wat hun studiesucces is.

Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso (PDF | 60 pagina's | 1,4 MB)