Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?

De minimumleeftijd waarop scholen uw kind mogen toelaten tot het speciaal onderwijs is 4 jaar. Voor dove of slechthorende kinderen geldt een minimumleeftijd van 3 jaar. Uw kind moet het voortgezet speciaal onderwijs uiterlijk verlaten als het 20 is. Soms is ontheffing mogelijk van deze leeftijdsgrenzen.

Ontheffing minimumleeftijd voor speciaal onderwijs

In bepaalde gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs toestaan dat een school uw kind op jongere leeftijd toelaat. Dit moet wel in het belang van uw kind zijn.

Ontheffing maximumleeftijd voor speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie kan ook ontheffing geven voor de maximumleeftijdsgrens. Bijvoorbeeld zodat een leerling zijn opleiding kan afmaken. Of omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In beide gevallen verleent de inspectie de ontheffing steeds voor maximaal 1 jaar.

De inspectie bekijkt per geval of ontheffing mogelijk is. 

Ontheffing van de leeftijdsgrens aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de school waar u uw kind wilt inschrijven. Of bij de school waar uw kind al staat ingeschreven. De school neemt dan contact op met de Inspectie van het Onderwijs. De school kan u meer informatie geven over de aanvraag.