Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een speciale leraar (remedial teacher) helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Lesprogramma op leerling afstemmen

Scholen kunnen vertraging in de ontwikkeling en achterstand van uw kind al vroeg ontdekken. Bijvoorbeeld met testen, toetsen, observaties door leraren en leerlingvolgsystemen. Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan de school bijvoorbeeld:

  • het lesprogramma afstemmen op het leerprobleem;
  • uw kind begeleiden bij het ordenen van de agenda;
  • uw kind begeleiden bij het huiswerk;
  • boeken en toetsen aanbieden in extra grote letters;
  • uw kind laten werken in een klein groepje met hetzelfde niveau.

Helpen zulke oplossingen niet, dan kan uw kind extra begeleiding krijgen. 

Remedial teacher voor extra begeleiding bij leerproblemen

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen met leerproblemen extra te begeleiden. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een gedragsprobleem. De remedial teacher bekijkt samen met u welke ondersteuning voor uw kind nodig is. Bijvoorbeeld extra hulp bij taal en rekenen.  Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Schakelklas met extra lessen in taal

In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen met een grote taalachterstand tijdens een heel schooljaar extra lessen in taal. Dit kan in deeltijd, voltijd of in de vorm van een verlengde schooldag. Dankzij de schakelklas kan uw kind beter meekomen in de gewone les.

Kind laten testen

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen.