Wanneer krijgt mijn kind onderwijs in de schakelklas in het basisonderwijs?

Als uw kind een taalachterstand heeft, kan het naar de schakelklas op de basisschool. In een schakelklas krijgen kinderen een jaar lang extra taalonderwijs. De school heeft uw toestemming nodig om uw kind in een schakelklas te zetten.

Soorten schakelklassen

Er zijn 3 soorten schakelklassen:

  • Voltijd schakelklas
    Uw kind volgt bijna al het onderwijs in de schakelklas. Dit is minimaal 880 uur per schooljaar.
  • Deeltijd schakelklas
    Uw kind volgt minimaal 8 uur per week lessen in de schakelklas. De rest van het onderwijs volgt uw kind in de gewone groep.
  • Verlengde schooldag
    Uw kind volgt de gewone lessen. Daarnaast krijgt uw kind extra onderwijs in de schakelklas. Het gaat dan om zo’n 2,5 uur per week (100 uur per schooljaar).

Kopklas

Een kopklas is een variant van de schakelklas. Deze klas is voor leerlingen die na groep 8 een taalachterstand hebben en daardoor onder hun niveau presteren. Uw kind krijgt dan na groep 8 een extra jaar intensief taalonderwijs. Daarmee kan er een goede start worden gemaakt in het voortgezet onderwijs.

Toestemming plaatsing in schakelklas

De basisschool heeft altijd uw toestemming als ouder of verzorgen nodig om uw kind in een schakelklas te plaatsen.