Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)?

Heeft uw peuter of kleuter moeite met taal? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse educatie op de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. 

Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, waarvan het ouders niet lukt om de ontwikkeling van hun kind thuis voldoende te stimuleren. Zo krijgen deze kinderen een goede start op de basisschool. Bij voorschoolse educatie gaat uw kind ongeveer 16 uur per week naar een kinderopvang. Deze opvang heeft een speciaal programma om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Aandacht voor Nederlandse taal en samenwerken

In de voorschoolse educatie leert uw kind al spelend nog beter de Nederlandse taal. Ook leert uw kind samenwerken en taakgericht te werken aan opdrachtjes. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.

Gemeenten bepalen welke kinderen voorschoolse educatie krijgen.

U hoort van het consultatiebureau of uw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie (een ‘vve-indicatie’). Gemeenten bepalen welke kinderen een indicatie krijgen. Zij kijken bijvoorbeeld naar welke taal de ouders thuis spreken. Of naar hoe de taal bij een kind zich ontwikkelt. Kijk op de website van uw gemeente om te zien welke voorwaarden in uw gemeente gelden.

Overdracht gegevens kind naar basisschool

Als uw kind naar de basisschool gaat, dan stuurt de kinderopvang soms gegevens over de ontwikkeling van uw kind door naar de basisschool. Dat kan alleen als u, als ouder, daar toestemming voor geeft.

Vroegschoolse educatie: voor kinderen uit groep 1 en 2

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. Dat geldt ook voor kinderen die naar de voorschoolse educatie gingen. Ook op de basisschool is er extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Veel basisscholen geven bijvoorbeeld extra aandacht aan taal en lezen. Of kinderen krijgen onderwijs in kleinere groepen, zodat ze meer persoonlijke aandacht krijgen. Basisscholen ontvangen hiervoor extra geld. Scholen bepalen zelf hoe zij dit geld besteden.