Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen