Beslisnota bij antwoorden Kamervragen juridische adviezen invaren pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen juridische adviezen invaren pensioenen