Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief werknemersorganisaties over Regeling Vervroegd Uittreden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief werknemersorganisaties over Regeling Vervroegd Uittreden