Beslisnota bij Planningsbrief over Wet toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Planningsbrief over Wet toekomst pensioenen