Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen