Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitingen van de AFM over onrealistische verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitingen van de AFM over onrealistische verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel