Aanbiedingsbrief brief Commissie Parameters

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een brief van de Commissie Parameters naar de Tweede Kamer. De brief gaat over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer en de voorzitter van de Commissie.

Aanbiedingsbrief brief Commissie Parameters (PDF | 1 pagina | 57 kB)