Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen. Het Tweede Kamerlid Joseph (NSC) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen