Antwoorden Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het bericht dat verantwoordingsorganen (VO’s) meer initiatief kunnen nemen. De vragen zijn van het Kamerlid Synhaeve (D66).

Antwoorden Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen