Tweede tussenrapport monitoring en evaluatie MDIEU-regeling

Het doel van de MDIEU-regeling is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen kunnen bereiken. De regeling kent twee onderdelen: duurzame inzetbaarheid (DI; verplicht) en eerder uittreden (RVU; optioneel). In deze tussentijdse evaluatie wordt nagegaan wie er bereikt worden met de regeling en wat de eerste effecten op deze deelnemers zijn. Daarnaast wordt er een korte update van het aanvraag- en beoordelingsproces gegeven.

Tweede tussenrapport monitoring en evaluatie MDIEU-regeling