Wat is een nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn partner overlijdt. Dit kan bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering zijn of een levensverzekering.

Soorten nabestaandenpensioen

Er zijn verschillende nabestaandenpensioenen:

  • Algemene nabestaandenwet (Anw)

    De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder voorwaarden een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. 
  • Aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak 

    Werkte de partner in loondienst?  Dan heeft de nabestaande meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak. Dit komt bovenop de nabestaandenuitkering van de Anw.
  • Levensverzekering

    Een particuliere levensverzekering zorgt ervoor dat de nabestaande extra inkomen heeft na het overlijden van de partner.

Voor informatie over uw aanvullend pensioen of levensverzekering kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder of verzekeraar. Voor informatie over uw Anw-uitkering kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).