Hoe regel ik mijn pensioen als zzp’er?

Als zzp'er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt daarnaast zelf uw oudedagsvoorziening aanvullen. Voor deze aanvulling bestaan verschillende mogelijkheden.

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er zijn een aantal initiatieven genomen voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij u zich als zelfstandige vrijwillig kunt aansluiten.

Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

U kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente-uitkeringen ontvangt u dan naast uw AOW. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (voor de lijfrente en voor de hoogte van de aftrek).

Als u stopt met uw bedrijf, dan kunt u (een deel van) uw stakingswinst omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de premieaftrek in box 1.

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Bent u als zzp’er ook ex-werknemer? U kunt dan vrijwillig met de  pensioenregeling van uw voormalige werkgever doorgaan. Dit kan alleen als uw pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Bent u als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Sinds 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in de eigen bv op te bouwen. Wel kunt u het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde groepen zzp’ers geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisarts) maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandige schilders. Dit kunt u navragen bij een eventuele vakvereniging.

Een bedrijfstak of beroepsgroep kan zelf zo’n verplichte pensioenregeling aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende ondersteuning zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Tot en met 2022 bestond de regeling fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een bestaande oudedagsreserve? Dan kunt u deze volgens de bestaande regels afwikkelen.

Heeft u een vraag over de FOR? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis) van de Belastingdienst.

Persoonlijk overzicht maken over uw pensioen

Wilt u weten wat u in uw situatie nog meer moet of kunt regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en maak een persoonlijk overzicht over uw pensioen.