Beslisnota bij Kamervragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en tegemoetkoming voor mantelzorgers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en tegemoetkoming voor mantelzorgers (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)