Antwoorden op Kamervragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en tegemoetkoming voor mantelzorgers

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en tegemoetkoming voor mantelzorgers (PDF | 4 pagina's | 212 kB)