Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0