Antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op schriftelijke vragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0. De vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0