Aanbiedingsbrief bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2023

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de bestuurlijke afspraken over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023 naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2023 (PDF | 1 pagina | 84 kB)