Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Per Saldo en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023.

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (PDF | 15 pagina's | 223 kB)