Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn zorgverzekeraar?

Bespreek uw klacht eerst zelf met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over hoe uw zorgverzekeraar omgaat met uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting heeft een ombudsman en een geschillencommissie:

  • Bemiddeling door ombudsman

    De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Schrijf een brief met uw klacht aan de Ombudsman Zorgverzekeringen of gebruik het klachtenformulier van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt gratis.
  • Uitspraak van geschillencommissie

    Lukt bemiddeling door de ombudsman niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak van deze commissie is bindend. Schrijf een brief met uw klacht aan de geschillencommissie of gebruik klachtenformulier van de SKGZ. De diensten van de geschillencommissie zijn niet gratis. Maar krijgt u gelijk? Dan krijgt u de kosten terug.