Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

U kunt kiezen hoe u zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. Bij een pgb koopt u zelf zorg in. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie u kunt kiezen. U kunt een pgb en zorg in natura combineren.

Zelf zorg inkopen met een pgb

Wilt u zelf bepalen waar, wanneer en van wie u zorgt ontvangt? Dan kunt u een pgb aanvragen. Een pgb is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en wanneer zij komen. U sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en stuurt uw zorgverleners aan. Ook houdt u de administratie bij en regelt u zelf de betalingen. 

Bij het beheren van een pgb horen verplichtingen en vaardigheden. U moet een pgb zelf kunnen beheren. Of u moet een vertegenwoordiger hebben die dit voor u kan doen. 

Zorg ontvangen via zorg in natura

Bij zorg in natura maakt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met verschillende zorgorganisaties. Hieruit kiest u wie verzorgt of ondersteunt. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de administratie.

Combinatie van pgb en zorg in natura

U kunt zorg in natura en een pgb soms combineren. Bijvoorbeeld als u verschillende soorten zorg nodig heeft. Zo kunt u verpleging en persoonlijke verzorging combineren. Voor de verpleging krijgt u bijvoorbeeld thuiszorg via zorg in natura. De persoonlijke verzorging regelt u dan via uw pgb.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

Krijgt u een pgb en wilt u dit omzetten in zorg in natura? Dan kan dat. Maar u moet dan misschien wel van zorgverlener wisselen. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Bijvoorbeeld als u thuiszorg krijgt via zorg in natura en deze zorg liever krijgt van iemand die u kent. Bespreek met uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor wat in uw situatie mogelijk is.

De contactgegevens van uw gemeente vindt u op de website Overheid.nl. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.