Hoe weet ik of een persoonsgebonden budget (pgb) bij mij past?

Om een pgb te beheren moet u pgb-vaardig zijn. U moet goede afspraken maken met uw zorgverleners en de administratie bijhouden. Met behulp van een checklist kunt u controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet.

Voorwaarden voor een pgb

Als u een pgb krijgt, bent u budgethouder. Daar horen voorwaarden en verplichtingen bij. 

1. Pgb-vaardig zijn

U moet pgb-vaardig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. De pgb-verstrekker (bijvoorbeeld de gemeente) controleert of u pgb-vaardig bent. Dit voorkomt dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft. En hierdoor niet de juiste zorg inkoopt.

Bekijk de infographic met 10 punten pgb-vaardigheid (download, met toelichting), of controleer met de lijst met 10 punten of u pgb-vaardig bent:

2. Zorgovereenkomst (contract) afsluiten met uw zorgverleners 

Met een pgb koopt u zorg zelf in. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. U moet zelf passende zorgverleners kunnen vinden en kiezen. U legt de afspraken die u met uw zorgverleners maakt, vast in zorgovereenkomsten.

Heeft u een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor? Dan moet u de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruiken. Op de website van de SVB kunt u een zorgovereenkomst kiezen en downloaden. De Sociale Verzekeringsbank voert wetten en regelingen in de sociale zekerheid en zorg uit, zoals het pgb.

Heeft u een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kunt u een modelovereenkomst van de SVB gebruiken, maar dit is niet verplicht. U mag ook zelf een zorgovereenkomst opstellen.

3. Zorgverleners aansturen

U stuurt uw zorgverlener aan en declareert de gewerkte uren van uw zorgverlener bij de SVB. Als uw zorgverlener ziek is, meldt u dit ook bij de SVB. Ook regelt u zelf vervanging als de zorgverlener ziek is of vakantie heeft. 

U controleert of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener het aantal afgesproken uren werkt. En of de zorg die u krijgt goed is. Dit moet u zelf kunnen beoordelen. Als de zorg niet loopt zoals u wilt, bespreekt u dat met de zorgverlener. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek met uw zorgverlener.

Informatie over wet- en regelgeving voor kwaliteit in de zorg vindt u op de website van Per Saldo.

4. Administratie bijhouden 

U moet een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo houdt u overzicht, bijvoorbeeld over afspraken en betalingen. Ook kunt u eenvoudig terugvinden hoe u uw budget heeft besteed. Dit is belangrijk, want als u zorg of hulp ontvangt via een pgb, krijgt u te maken met verschillende regels, geldzaken en personeelszaken.

Een overzichtelijke administratie is niet alleen handig voor uzelf, maar ook nodig als de pgb-verstrekker (bijvoorbeeld de gemeente) daarom vraagt. 

U moet de administratie 5 jaar bewaren.

SVB kan salarisadministratie doen

De SVB kan de salarisadministratie voor u doen. Dan betaalt de SVB de belasting en premies over het loon van uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener krijgt dan een nettoloon uitbetaald. U kunt zich op de website van de SVB aanmelden voor salarisadministratie.

Houd altijd zelf een administratie bij. Ook als de SVB de salarisadministratie voor u doet. U kunt uw administratie bijhouden in Mijn PGB op de website van de SVB

Hulp bij kiezen voor een pgb

Wilt u hulp bij de keuze voor een pgb? Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner. Deze persoon bekijkt met u of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij uw gemeente en is gratis. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Pgb-test doen

U kunt ook de pgb-test doen. Dit is een online vragenlijst waarmee u kunt nagaan of een pgb bij u past.