Welke inkomsten worden van mijn bijstandsuitkering afgetrokken?

De gemeente trekt alle inkomsten af van uw bijstandsuitkering. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Krijgt u bijvoorbeeld een gift of een schadevergoeding? Dan beslist de gemeente of ze dit van uw bijstand aftrekt.

Bijstand en inkomsten

De bijstand vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Als u bijstand krijgt en ook andere inkomsten heeft, trekt de gemeente deze af van uw uitkering. Maar voor een aantal inkomsten geldt een wettelijke uitzondering. Deze inkomsten gaan dus niet van uw bijstand af.

Welke inkomsten gaan niet van uw bijstand af?

De volgende inkomsten mag de gemeente niet van uw bijstandsuitkering aftrekken:

  • kinderbijslag;
  • kindgebonden budget;
  • persoonsgebonden budget (pgb) dat u ontvangt om zorg in te kopen;
  • huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. En andere inkomsten op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR);
  • inkomsten uit arbeid van kinderen onder de 18 jaar;
  • rente over vermogen en spaargeld;
  • premies en onkostenvergoeding.

In de Participatiewet (artikelnummer 31) vindt u een overzicht van alle inkomsten die de gemeente niet mag verrekenen met uw bijstand. Uw gemeente kan u verder informeren.

Verrekening alimentatie met bijstandsuitkering

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Schadevergoeding: gemeente beslist over verrekening bijstand

Heeft u bijstand en krijgt u een schadevergoeding, bijvoorbeeld voor letselschade? Dan kan de gemeente deze vergoeding aftrekken van uw bijstandsuitkering. Maar uw gemeente kan ook beslissen om dit niet te doen.  Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Uitzondering: schadevergoedingen niet verrekend met bijstand

Bepaalde schadevergoedingen mag de gemeente niet met uw bijstandsuitkering verrekenen. In de Participatiewet leest u welke uitzonderingen dit zijn.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.