Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Waar vraag ik het niet verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP (geheimhouding) aan?

U kunt bij de gemeente vragen om uw gegevens niet te verstrekken (geheimhouding) uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde niet-overheidsinstanties. Uw gegevens worden dan niet doorgegeven. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens aanvragen

U vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een overheidsorganisatie of andere organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of het betalen van uw pensioen? Dan is de gemeente verplicht uw gegevens te geven. Uw gegevens kunnen dan niet geheim blijven. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Start er een rechtszaak waarbij u betrokken bent? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan.U hoeft niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland