Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Waar vraag ik het niet verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP (geheimhouding) aan?

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde niet-overheidsinstanties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens aanvragen

U vraagt de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een overheidsorganisatie of andere organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.

De Rijksoverheid. Voor Nederland