Wanneer moet ik mij in de Basisregistratie Personen (BRP) laten inschrijven als ingezetene?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Inschrijven als u in Nederland komt wonen

U moet zich inschrijven bij de gemeente op het adres waar u werkelijk woont.  

  • Op uw vaste woonadres;
  • Op een briefadres, als u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld omdat u binnenvaartschipper bent, of in een instelling verblijft (gevangenis, psychiatrische instelling, blijf-van-mijn-lijf-huis).

U bent verplicht dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland te doen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook naar Nederland zijn gekomen? Dan moeten zij meekomen naar de gemeente. Bij uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer heeft u in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

Uitzonderingen inschrijven in de BRP

U kunt u zich niet altijd (direct) laten inschrijven in de BRP. Er gelden de volgende uitzonderingen:

  • Heeft u geen geldige verblijfsstatus? Dan moet u eerst een verblijfsvergunning aanvragen.
  • Heeft u asiel aangevraagd en verblijft u in een asielcentrum of opvangcentrum? Dan registreert het centrum uw verblijf voor de eerste 6 maanden. Na deze periode moet u zich laten inschrijven in de BRP.
  • Heeft u in een land van het Caribisch deel van het Koninkrijk gewoond? Dan moet u aantonen dat u zich daar uit de bevolkingsadministratie heeft laten uitschrijven. Dit doet u met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving heeft ontvangen.

Opname en wijziging gegevens in BRP

Sommige gegevens van ingezetenen worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de gemeente. Of bij de geboorteaangifte van uw kind in Nederland. Uw kind wordt dan automatisch ingeschreven in de BRP. Dit kan alleen als een van de ouders op de geboortedag van het kind staat ingeschreven in de BRP. Er zijn ook gegevens die u zelf moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist.

U woont niet of korter dan 4 maanden in Nederland

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP (ook wel RNI, de registratie van niet-ingezetenen). U krijgt dan een BSN toegekend. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

Inschrijving bij verhuizing binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland naar een andere gemeente? Dan moet u zich laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente die u verlaat, zorgt voor de uitschrijving. Een verhuizing binnen dezelfde gemeente moet u ook doorgeven. Dat kan soms digitaal.

Uw gegevens in de BRP kloppen niet

Zijn uw persoonsgegevens in het BRP niet juist of onvolledig? Dan kunt u om een wijziging vragen. U gaat daarvoor met bewijsstukken en uw identiteitsbewijs naar uw gemeente. Bewijsstukken zijn de papieren die bewijzen dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld uw geboorteakte of een huwelijksakte.