Beslisnota bij Kamerbrief over PFAS-onderzoeksprogramma

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over PFAS-onderzoeksprogramma