Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft haar appreciatie (oordeel) over 2 moties van het Tweede Kamerlid Kostić (PvdD). De 1e motie gaat over de uitzondering die het Europese voorstel voor een verbod op PFAS maakt voor PFAS in bestrijdingsmiddelen. De motie verzoekt de regering daartegen te pleiten. De 2e motie verzoekt de regering duidelijke etikettering verplicht te stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten.

Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen