PFAS in zeeschuim in Nederland

Rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage bevat een analyse naar PFAS in zeewater en zeeschuim voor de Nederlandse kust.

PFAS in zeeschuim in Nederland