Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek (PDF | 8 pagina's | 3,9 MB)

Bijlage 1 bij besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek (PDF | 145 pagina's | 19,9 MB)

Bijlag 2 bij besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek (PDF | 108 pagina's | 14,3 MB)