Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van documenten van o.a. Evaluatie Decisio

Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van enkele documenten, zoals o.a. Evaluatie Decisio, Stelsel van kwaliteitsborging bodem ontwikkeld en PFAS: tijdelijk handelingskader aanleiding voor crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van documenten van o.a. Evaluatie Decisio