Besluit op Woo-verzoek over overleg tussen VWS-LNV-IenW en visserijsector over PFAS

Besluit op een verzoek om informatie over documenten die in zijn gebracht of besproken zijn bij het overleg van 7 september 2022 tussen betrokken departementen (VWS, LNV en IenW) en de visserijsector over PFAS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over overleg tussen VWS-LNV-IenW en visserijsector over PFAS