2e deelbesluit op Woo-verzoek onderzoek en BuRO-advies over PFOA en GenX in lokaal geteeld voedsel

2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en correspondentie die gaan over het onderzoek en het BuRO-advies uit 2019 over de (eventuele) aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX in lokaal geteeld voedsel rondom fabrieken in Dordrecht en Helmond. Het verzoek gaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 27 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit op Woo-verzoek onderzoek en BuRO-advies over PFOA en GenX in lokaal geteeld voedsel