Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking