Bevindingen Onderzoek Evaluatie pilot verkeershandhaving boa s

Het rapport evalueert de pilot verkeershandhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeenten Breda, Harderwijk, Schouwen-Duiveland, Venlo en Zaanstad. De pilot die liep in het 1e halfjaar van 2023.