Voetbalbeleid in Nederland, Engeland en Duitsland

Het rapport gaat over een verkennend en vergelijkend onderzoek naar lessen uit het voetbalbeleid in Nederland en het buitenland.

Voetbalbeleid in Nederland, Engeland en Duitsland