Verwijzingsportaal Bankgegevens Kwaliteit bevragingen VB: het door de politie in 2022 voldoen aan de formele eisen

Het rapport onderzoekt of de Politie op de juiste manier uitvoering geeft aan de bepalingen uit de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Ontwerpbesluit verwijzingsportaal bankgegevens.

Verwijzingsportaal Bankgegevens Kwaliteit bevragingen VB: het door de politie in 2022 voldoen aan de formele eisen